top of page

Czy będzie łatwiej o kredyt na dom na działce rolnej? Rząd wycofał niekorzystne przepisy.

Wielu kredytobiorców może się cieszyć. Rząd zmienił obowiązujące od początku maja przepisy, które utrudniały wybudowanie domu na działce rolnej. Nowelizacja ma sprawić, że łatwiej będzie uzyskać od banku kredyt na wybudowanie na takim gruncie domu.

Nowelizacja przepisów o gruntach rolnych, która weszła w życie w drugiej połowie sierpnia, usuwa zapis dotyczący zabezpieczenia kredytu, który mówiło tym, że ustanowienie hipoteki przez bank na gruncie rolnym nie jest możliwe, jeśli suma zabezpieczeń przewyższa wartość samej działki.Wycofanie się z tych przepisów sprawia, że banki znów mogą kredytować budowę domu na działkach rolnych tak jak przed 30 kwietnia 2016 r. Nadal finansowanie mogą uzyskać wyłącznie osoby, które posiadają działkę o powierzchni nie przekraczającej 3 tys. metrów kwadratowych.

Przywrócono stan prawny sprzed 30 kwietnia tego roku i suma hipoteki nie jest już powiązana z wartością nieruchomości. Pozwoli to ponownie bankom na udzielanie kredytów na budowę domu w oparciu o przyszłą wartości nieruchomości po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.

Ze zmian cieszą się przede wszytskim banki i deklarują, że nie będą już stwarzać problemów przy udzielaniu kredytów. Podkreślają jednak, że zmian wymagają jeszcze przepisy dotyczące przejmowania nieruchomości po klientach, którzy nie spłacają kredytu.


[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Obraz_x0020_4" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="paragraph-360093_640.png" style='width:174.6pt;height:174.6pt; visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/ania/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title="paragraph-360093_640"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]


Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
bottom of page