top of page

OFERTA

Świadczę kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości budynkowych, lokalowych, gruntowych oraz komercyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych w celach:

 • sprzedaży lub nabycia,

 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków),

 • podziału majątku,

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,

 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,

 • wkładów niepieniężnych do spółek,

 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,

 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,

 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi,

 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,

 • innych celów szczególnych.

Inne usługi:

 • inwentaryzacja powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji technicznej,

 • analizy i ekspertyzy z rynku nieruchomości, analiza stanów prawnych.

Sporządzam także Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków (potocznie nazywane certyfikaty energetyczne lub świadectwa energetyczne). Świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla:

 • budynków oddawanych do użytkowania oraz podlegających zbyciu lub wynajmowi;

 • budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, terminale pasażerskie, muzea, hipermarkety). Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu.

 • budynku po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja).

ŚWIADECTWA ENERGETYCZE

bottom of page