O FIRMIE

Rzeczoznawca majątkowy Anna Kowalczyk świadczy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych oraz komercyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

Wycena nieruchomości jest świadczona na terenie następujących miast i powiatów:

Warszawa (Mokotów, Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Włochy, Ursus, Wola, Żoliborz, Bemowo, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Wesoła, Bielany, Tarchomin, Ochota, Białołęka, Rembertów, Targówek)

- powiat łukowski (Łuków, Stoczek Łukowski)

- powiat radzyński (Radzyń Podlaski)

- powiat siedlecki (Siedlce)

- powiat miński (Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Halinów, Kałuszyn)

- powiat otwocki (Otwock, Józefów)

- powiat piaseczyński (Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna)

- powiat pruszkowski (Pruszków, BrwinówNadarzyn

 

Rzeczoznawca majątkowy Anna Kowalczyk jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunku Budownictwo. Ukończyła Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Anna Kowalczyk posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6724 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr MI/ŚE/2685/2011 nadane przez Ministra Infrastruktury.

604 118 744

Imię *

Email *

Temat

Wiadomość

Anna Kowalczyk jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, które zrzeszone jest w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które zapewni Państwu spokój w sprawach związanych z naszymi usługami w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Klauzula informacyjna RODO
(dotycząca przetwarzania danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Energo Estima Anna Kowalczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżna 1/11, 02-691 Warszawa, NIP: 8252092023, tel. 604 118 744, e-mail: energoestima@onet.pl (dalej: Energo Estima). 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej wyceny nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości w tym instytucje finansowe jak banki czy doradcy finansowi. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami „Energo Estima” w zakresie niezbędnym do realizacji operatu szacunkowego. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej wyceny nieruchomości.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej  wyceny nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o wykonanie operatu szacunkowego czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne „Energo Estima”), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: energoestima@onet.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji warunkiem zawarcia umowy zlecenia wykonania operatu szacunkowego. Są Państwo zobowiązaniami do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy zlecenia wykonania operatu szacunkowego na skutek niemożność identyfikacji zleceniodawcy.